Algemene Voorwaarden BAYUXX VOF

1. Algemeen
De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "je") worden geplaatst bij BAYUXX via bayuxx.com.
Door gebruik te maken van bayuxx.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden. Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.
Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen kunnen een bestelling plaatsen via bayuxx.com. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.
Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op bayuxx.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op bayuxx.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

2. Prijzen en verzendkosten
De prijzen die zijn vermeld op bayuxx.com zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
De verzendkosten zijn niet voor alle bestellingen hetzelfde. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

3. Bestelling/contractafsluiting
Je kunt bestellen via bayuxx.com.
Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal BAYUXX je hiervan op de hoogte stellen.

4. Levering
BAYUX zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BAYUXX kenbaar heeft gemaakt.
BAYUXX streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen te leveren, tenzij er een andere leveringstermijn is overeengekomen. Voordat je een bestelling plaatst, wordt je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Deze levertermijn is slechts een indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel BAYUXX ernaar streeft om binnen de gestelde termijn te leveren, kan er vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kan je de bestelling annuleren.

5. Herroepen van een bestelling
Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen door jou of een aangewezen derde. Indien je meerdere producten hebt besteld, gaat de termijn van 14 dagen in nadat je het laatste product van je bestelling hebt ontvangen.

Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten en exclusief de retourkosten terug.

Als je je bestelling wil annuleren of retourneren, breng BAYUXX hiervan dan schriftelijk op de hoogte door een e-mail te sturen naar info@bayuxx.com. Vermeld hierbij in ieder geval uw naam, adres, ordernummer en datum van ontvangst van de bestelling. Retourneer de artikelen binnen 14 dagen nadat je aan BAYUXX hebt bekendgemaakt dat je je bestelling wilt retourneren. Bayuxx zal proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft.

Als een ontvangen artikel defect is, stel BAYUXX hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door BAYUXX volledig vergoed.

6. Retourzendingen
BAYUXX garandeert een volledige vergoeding van de teruggezonden artikelen op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Stuur het artikel retour onder vermelding van het ordernummer en (voor zover mogelijk) in de originele envelop.

7. Betaalwijzen
Voor het verwerken van de betalingen maken wij gebruik van Mollie. Mollie ondersteunt alle bekende betaalmethodes.

8. Aansprakelijkheid
Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de wettelijke aansprakelijkheid van BAYUXX.
De aansprakelijkheid van BAYUXX jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op bayuxx.com is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

9. Kleuren en afmetingen
BAYUXX doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstellingen en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.
De afmetingen van de artikelen op bayuxx.com zijn uitsluitend richtwaarden. Ze zijn bedoeld om jou een idee te geven van het model of de pasvorm van dat specifieke item en bieden geen garantie voor de werkelijke afmetingen van het artikel dat je ontvang. De definitieve afmetingen van een item kunnen variëren afhankelijk van het voor de productie gebruikte materiaal en vanwege het handgemaakte karakter kan geen tas exact hetzelfde zijn.

10. Garantie
Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal BAYUXX de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de artikelen terug te steren samen met het modelformulier voor herroeping.

11. Klachtenregeling
Mocht je niet tevreden zijn over de producten van BAYUXX, aarzel dan niet om contact met BAYUXX op te nemen via e-mail of telefoonnummer.
Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 1 maand nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met BAYUXX op.
Een bij BAYUXX ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door BAYUXX beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoordt BAYUXX binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. BAYUXX streeft ernaar om eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

12. Geschillen
Op overeenkomsten tussen BAYUXX en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Onschendbaarheid
Als enig onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige algemene voorwaarden van kracht.

14. Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op bayuxx.com berusten bij BAYUXX. Ieder gebruik van bayuxx.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Bayuxx.

15. Bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam: Bayuxx
Gevestigd: Koningin Wilhelminalaan 2, 3818 HP te Amersfoort
Kamer van Koophandelnummer: 70505950
BTW-identificatienummer: NL858348950 B01
E-mailadres: info@bayuxx.com
Telefoonnummer: 033-2089023

Datum: 1 september 2018Voorbeeld Retourformulier

Wilt u het ontvangen product retour sturen, dan kan dat via dit formulier.
De verzendkosten van het retourneren zijn voor kosten van de koper.
Vul dit retourformulier volledig in en voeg het bij de retourzending zodat we snel de juiste gegevens bij de hand hebben.
Vervolgens kunt u het product onder vermelding van het ordernummer en, voor zover mogelijk, in de originele envelop, ongebruikt, in originele staat
retour zenden naar onderstaand adres:

BAYUXX
Koningin Wilhelminalaan 2
3818 HP Amersfoort

Datum ___-___-______

Voorletter(s)
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
E mail
Tel.nummer/mobiel
Ordernummer
Bankrekeningnr
Reden van retour

Indien u het product retour wilt zenden ontvangt u het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug nadat het product door ons retour is ontvangen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Bayuxx | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel